De FishFlow hevelvistrap maakt stuwen, dammen en andere kunstwerken passeerbaar voor migrerende vissen. De passage is compact, relatief goedkoop en kan ook geïmplementeerd worden op plaatsen waar maar weinig ruimte beschikbaar is. De passage is een goed alternatief voor de conventionele vistrap.

visheveltrap_thumb

De werking van de hevelvistrap

De FishFlow hevelvistrap bestaat uit een vistrap in een gesloten bak, die door buizen verbonden is met het water aan weerszijden van de stuw. Met behulp van een vacuümpomp wordt het water over het hoogste punt in de hevelvistrap gebracht, waarna de passage water begint te hevelen. Het water stroomt vervolgens over een vistrap: een reeks compartimenten met een klein onderling peilverschil. De vistrap stelt vissen in staat om een groot peilverschil via een reeks kleine stappen te overbruggen. De vacuümpomp zorgt in de FishFlow hevelvistrap voor de aanwezigheid en instandhouding van een luchtbel. De grootte van de luchtbel is bepalend voor het debiet over de vistrap. Bij een rustige stroming kunnen zowel grote als kleine vissen tegen de stroom in de vistrap op zwemmen.

fragment_vistrap_-_met_water-achter-boven-1
 • Regelbaar debiet: de luchtbel biedt de mogelijkheid om het debiet in de passage aan te passen aan de waterstand. De hevelvistrap is daardoor zeer geschikt in situaties met lage afvoerdebieten
 • lage kosten: de bouw van een Fishflow hevelvistrap is ongeveer vijftig procent goedkoper dan bij conventionele passages. Grondaankopen zijn bovendien niet nodig
 • laag energieverbruik: voor hevelwerking zijn geen waterpompen nodig, zodat het energieverbruik laag is
 • vrij plaatsbaar: de passage is een flexibel prefabsysteem, dat buiten de watergang geplaatst kan worden zowel op, naast, boven of in het migratieknelpunt
 • uiterlijk af te stemmen op omgeving: de hevelvistrap is geschikt voor plaatsing in een dijktalud of terp voor inpassing in een natuurlijke omgeving;
 • onderhoudsvriendelijk: de hevelvispassage kan eenvoudig doorgespoeld worden om verslibbing tegen te gaan
 • bijzondere toepassingsmogelijkheden: er zijn speciale uitvoeringen mogelijk voor de integratie in het landschap of stedelijke omgeving of voor educatieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld de installatie van een fishcounter.
 • Speciale voorziening aanwezig om ook bodemvissen de passage te kunnen laten passeren.(bewezen werking)
 • de hevelvistrap wordt uitgevoerd in composiet materiaal.
 • uitvoering in ronde buizen met een standaard diameter van 800, 1000, 1200 of 1600 mm. Voor speciale toepassingen is een buisdiameter tot 2400 mm mogelijk.
 • de lengte van de hevelvistrap wordt bepaald op basis van het te overbruggen peilverschil, waarbij één tussenschot nodig is per 100mm peilverschil. de afstand tussen opeenvolgende tussenschotten is 800 tot 1500 mm.
 • debiet tussen 10 en 50 L/sec bij een maximale stroomsnelheid van 1,5 m/sec/
 • voorzien van in- en uitzwembakken, die vissen zien als veilige schuilplekken, waar vanuit zij verder kunnen migreren.
 • energievoorziening met zonnepanelen/windenergie mogelijk.
 • de exacte uitvoering wordt per locatie bekeken.

Gerealiseerde projecten

De FishFlow hevelvistrap kan eenvoudig ingepast worden in bestaande en nieuwe stuwen, dammen, zeedijken en andere kunstwerken. De eerste FishFlow hevelvistrap is in mei 2006 gerealiseerd in de Hertogswetering in het beheersgebied van het waterschap Aa en Maas. Sindsdien zijn er onder meer hevelvistrappen geplaatst in Wier en Oude Leije (Gemeente Leeuwarderadeel), het Ilperveld (Landschap Noord-Holland), de Kaweise Loop (Waterschap Aa en Maas) en de Rode Beek (Waterschap Veluwe).

.

Vraag een offerte aan

Heeft u te maken met een situatie waarin een visvriendelijke hevelvistrap uitkomst zou bieden? Stuur dan een e-mail naar info@fishflow.nl of een bericht via ons contactformulier. Wij zullen dan snel met u contact opnemen om uw vraagstuk te bespreken zodat we u een passende oplossing kunnen voorleggen.

.